داكت ساده و شياردار در انواع سايزها

انواع داکت های ساده و شیاردار سفید رنگ و طوسی رنگ در همه ابعاد