نوشته‌ها

ذوربین مداربسته مخفی لامپی

دوربین مداربسته مخفی چه عملکردی دارد ؟

/
دوربین های که از دید مخفی باشند و یا شکل متداول دوربین را نداشته…